شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چکچک سیاه سر سفید

چکچک سر سفید ( چکچک سیاه سر سفید)

/post-2087/

مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده17 سانتیمتر است. چکچکی به رنگ سیاه شفاف با زیر تنه تا زیر پاها سیاه و در اغلب بالغین سر سفید است. در نابالغ ها و بعضی از بالغین سر سیاه است، شبیه چرخ ریسم ابلق، اما بدن کمی کوچکتر است.در حاشیه دم سیاه است. زیستگاه: در مناطق صخره ای ، معولا فاقد پوشش و غالبا...