شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

چکچک پشت سفید

چکچک پشت سفید

/post-2083/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد و از چکچک ابلق سنگین تر و پر جبه تر است. پرنده ی نر ، به واسطه ی رگه ی باریک و سفید مایل به نخودی در پایین جبه و سیاهی وسط دم، که به سفیدی دمگاه منتهی می شود، از چکچک ابلق متمایز می شود. همچنین از چکچک ابلق، به واسطه ی سیاهی بزرگتر غبغپ، که به...