شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چکچک گوش سیاه

چکچک گوش سیاه

/post-2089/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد و رفتار و نر ساختمان بدنش شبیه چکچک ابلق است. پرنده ی نر، دو شکل متفاوت دارد: پرنده ی نر با گلوی سیاه، که با پرنده ی نر چکچک پشت سفید اشتباه می شود و پرنده ی نر با گلوی سفید، دارای نوار چشمی سیاه، که در ناحیه ی گوشپرهای پهن شده، اما به بال های...