شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

چک ابلق

چک ابلق

/post-1822/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 13 سانتیمتر طول دارد . از چک، اندکی لاغرتر و دمش اندکی بلند تر است. کمتر عمودی نشسته و دم را کمتر تکان می دهد. پرنده ی نر، به واسطه ی سر، سینه و دم سیاه و شکم ودمگاه سفید با سایر چک ها اشتباه نمی شود رو ی شانه، لکه ی سفید و مشخصی بر زمینه ی سیاه بدنش دیده می شود....