شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چگونه تحت هر شرایطی آتش روشن کنید

چگونه تحت هر شرایطی آتش روشن کنید

/post-5553/

با هر غلظتی از کربن، هیدروژن و گاز متان می توان برای درست کردن آتش استفاده کرد. ازجمله می توانید از زغال سنگ خشک، خزه خشک شده دریایی، مدفوع یا روغن حیوانات، برگ های خشک، زغال سنگ یا روغنی که به شکل طبیعی به سطح زمین تراوش می کند و روی سنگ ها انباشته می شوند، استفاده کنید. در قطب ها یا...