شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

چ ک چ ک محل آرام گرفتن نیک دخت

چَک چَک, محل آرام گرفتن نیک دخت

/post-4586/

می‌گویند در دوره یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، اوضاع ایران رو به وخامت گذاشت، از این رو در پادشاه فکری پدیدار شد تا خاندان خود را به منطقه امنی کوچ دهد، او یزد را به واسطه امن بودن برگزید و دستور داد شهری با خندق و برج و بارو اطراف آن بنا کنند؛ برخی معتقدند وجه تسمیه یزد نیز برگرفته از...