شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ژئوپارک فوق العاده در خاورمیانه

ژئوپارک فوق العاده در خاورمیانه

/post-6523/

● تعریف ژئوپارک : ژئوپارک در لغت "پارک زمین شناسی" و در معنا عبارت است از منطقه ای با وسعت کافی که مرزهای آن بوضوح مشخص شده و چندین پدیده بارز زمین شناسی(میراث زمین شناسی) در محدوده آن قرار گرفته باشد. این محدوده باید بتواند در توسعه اقتصادی جوامع پیرامون نقش موثری ایفا نماید. ژئوپارک ممکن...