شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاخ الحمرا تجسم افسانه های هزار و یک شب

«كاخ الحمرا», اسپانيا تجسم افسانه های هزار و یك شب

/post-7047/

كامل حلمی «... و خدا می‌داند، چه بسیار افسانه‌ها، چه بسیار حماسه‌های واقعی و پنداری،‌ چه سروده‌ها و قصیده‌ها، غزلها و ترانه‌ها به زبان عربی و اسپانیایی، از عشق و دلاوری،‌ از كامیابی و شكست، از آرزو و خیال،‌ برای این شهر شرقی، شهر افسانه‌های هزار و یكشب، سروده شده است.» (واشنگتن ایروینگ،...