شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاروانسرای بهجت آباد

کاروانسرای بهجت‏ آباد

/post-3477/

کاروانسرا در محلی به‏ نام بهجت آباد قرار دارد. بهجت آباد در حدود 60 کیلومتری شمال شرقی‏ اصفهان واقع شده است. سیاحانی که از این مسیر گذشته ‏اند از کاروانسرای بجهت آباد که نام محلی آن‏ گله کوه است،نامی نبرده‏ اند ولی اکثر آنها در همین‏ حوالی از کاروانسراهایی با نامهای دیگر یاد کرده ‏اند....