شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کاروانسرای لات

کاروانسرای لات

/post-3553/

این کاروانسرای نزدیک به امام زاده هاشم در جاده رشت به منجیل است و اهالی منطقه آن را کاروانسرای عباسی می نامند . با توجه به اینکه خیلی از کاروانسراها هیچ کتیبه و سنگ نوشته ای ندارند، هیچ نام و نشانی از سازنده آن در درست نیست ، اهالی آن منطقه به روایات تاریخی می گویند که این کاروانسرا به...