شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کاروانسرای مورچه خورت

کاروانسرای مورچه‏ خورت

/post-3483/

این کاروانسرا سمت چپ‏ جاده اصفهان-تهران در روستای‏ مورچه خورت واقع شده است. مورچه خورت در فاصلهء 54 کیلومتری شمال غربی اصفهان‏ قرار دارد. بنا دارای ابعاد 50/73*50/73 متر است. در چهار گوشه آن چهار برج مدور قرار گرفته است.دو برج توپر بوده و دوبرجی که‏ در طرفین ورودی قرار دارند تو خالی هستند...