شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کاروانسرای نصرت آباد

کاروانسرای نصرت آباد

/post-3533/

این کاروانسرای حدود 4 کیلومتری شمال غرب نصرت آباد واقع شده است. آقای عبدالحسین میرزا فرمانفرا در کتاب مسافرت نامه کرمان و بلوچستان ساخت این کاروانسرا را در زمان وکیل الملک اول از حاکمان اوایل دوره قاجاریه می داند . عوامل تزئین شده مسائل اصلی بنا از خشت و گل بوده و تزئین شده مسائل اصلی بنا...