شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاروانسزای ده نمک

استان سمنان

/post-235/

استان سمنان با وسعتی برابر ۹۸۵۱۵ کیلومتر مربع ۸/۵ درصد مساحت کل کشور است. این استان از نظر مساحت ششمین استان کشور است. وسعت آن حدود چهار برابر تهران می باشد. این استان در حال حاضر دارای ۴ شهرستان ۱۴ شهر ۱۰ بخش و ۲۸ دهستان است. شهرهای آن عبارتنداز: سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار.شهرهای...