شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کار در مدت تحصیل در فرانسه

كار در مدت تحصیل در كشور فرانسه

/post-7158/

● مجوز موقت كار (ATP) پس از ثبت نام دریك موسسه آموزشی دانشجویان خارجی امكان دارند شامل نظام دانشجویی تامین اجتماعی شوند و در صورتی كه بورسیه نباشند قانون فرانسه به آنان اجازه كار حداكثر تا ۸۸۴ ساعت در سال یا ۸۴:۳۰ در ماه می دهد، به شرط آنكه مجوز موقت كار را اخذ كرده باشند. تلاش برای تكمیل...