شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاسگ

تاریخچه پیدایش جلفا

/post-298/

پس از آنکه در سال ۱۶۰۳ میلادی گروهی از ارامنه ساکن در خاک عثمانی به دستور شاه عباس به ایران مهاجرت کردند برخی از شخصیتهای برجسته ارامنه به دربار شاه درآمدند و با دلجویی او روبرو شدند و ارمنیان ساکن در مناطق شرق و جنوب ارمنستان به بخشهای مرکزی ایران کوچانده شدند. این اقدام باعث گردید تا...