شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاش دوباره به یزد بروم

کاش دوباره به یزد بروم

/post-4600/

ماه چهره خلیلی از سفرهای دور ودرازش می گوید این بار سراغ ماه‌چهره خلیلی رفتیم و از شما چه پنهان نمی‌دانستیم چقدر اهل سفر است، اما با شروع گفت‌وگو متوجه شدیم که یک پا مارکوپولو است برای خودش. اروپا را با یک کوله گشته و بیشتر جاهای آمریکا را دیده اما به دنبال فرصتی است که خاور دور را هم...