شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاکایی اقیانوسی دم دراز اسکواس دم دراز

کاکایی اقیانوسی دم دراز (اسکواس دم دراز)

/post-1641/

مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده، 53 سانتیمتر و به اندازه کاکایی سر سیاه است. شبیه اسکوای قطبی با پرو بال خاکستری تیره و پرهای مرکزی دم بلند (به طول 16- 24 سانتیمتر) می باشد. سر و پیشانی تیره و به سمت عقب بدن رنگ تیره تر شده و فاقد نوار سینه است. روتنه خاکستری کمرنگ که در تضاد با پرهای سیاه...