شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاکایی اقیانوسی دم پیچ اسکوای دم پیچ

کاکایی اقیانوسی دم پیچ (اسکوای دم پیچ)

/post-1640/

مشخصا ت ظاهری: این پرنده، 51 تا 56 سانتیمتر طول دارد و جثه اش سنگین است. در پرنده ی بالغ، دم بلند و پرهای میانی دم در انتها پیچ خورده و بلندتر است و به همین واسطه، از کاکایی اقیانوسی قطبی متمایز می شود. این پرنده در دو رنگ تیره( که کمیاب است) و بی رنگ، که به واسطه ی تارک تیره، پهلوهای تیره...