شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کاکایی بزرگ کاکایی سر سیاه بزرگ

کاکایی بزرگ (کاکایی سر سیاه بزرگ)

/post-1643/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 68 سانتیمتر طول دارد و هم اندازه ی کاکایی پشت سیاه بزرگ است. پرنده ی بالغ، تابستان به واسطه ی کلاه بزرک و سیاه،منقار کلفت و نارنجی با نوار سیاهی در نزدیگی توک و شاهپرهای اولیه ی سفیدش که د رنزدیکی انتهای بال نوار سیاهی دارد، شناخته می شود. زمستان ها، درپشت چشم هایش...