شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کاکایی سر سیاه

کاکایی سر سیاه

/post-1650/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 38 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط است و به واسطه ی حاشیه ی پهن سفید رنگ انتهای شاهپرها ، که در تضاد با رنگ خاکستری تیره روی بال هاست شناخته می شود.تابستان ها، سر سیاه مایل به قهوه ای با نیم حلقه ی سفید دور چشم، پاها قرمز و منقار باریک و قرمز دیده می شود که...