شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کاکایی مدیترانه ای

کاکایی مدیترانه ای

/post-1654/

مشخصات ظاهری: طول بدن 40 سانتیمتر و اندکی از کاکایی سر سیاه بزرگتر است. پرنده ی بالغ به وسیله ی منقار ضخیم تر و بلندتر، روتنه ی خاکستری کمرنگ و بدون داشتن لکه درشاهپرها از کاکایی سر سیاه تشخیص داده می شود. در تابستان سیاهی سر تا پس سر کمی بیشتر از کاکایی سر سیاه است و منقار کمی به پایین...