شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کاکایی نوک سبز

کاکایی نوک سبز

/post-1655/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 43 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط و شبیه کاکایی نقره ای است با بال های باریکتر و منقار کوچکتر، که به رنگ سبز مایل به زرد و بدون لکه ی قرمز دیده می شود. انتهای بال ها سیاه بوده و خال های سفید مشخصی در انتهای آن دیده می شود. زمستان ها، د رانتهای منقار، نوار سیاهی...