شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاکایی پا زرد

کاکایی پا زرد

/post-1644/

مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده، 53 سانتیمتر ، و خیلی نزدیک به کاکایی پشت سیاه است. پرنده ی بالغ دارای سر سفید و پاهای زرد روشن است. انتهای شاهپرهای بال سیاه با لکه های اندکی سفید است. بر روی منقار لکه ی بزرگ قرمزی دارد و حلقه ی کمرنگی از قرمز یا نارنجی دور چشم دارد. دم درپرنده ی نابالغ...