شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کاکایی پشت سیاه بزرگ

کاکایی پشت سیاه بزرگ

/post-1647/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 71 سانتیمتر طول دارد و بزرگترین کاکایی پشت سیاه با منقاری کلفت تر از سایر کاکایی هاست. پرنده ی نابالغ، روتنه ی سیاه با لکه های سفید در پشت و انتهای شاهپرها، سر ، زیر تن، گردن و دم سفید، پاها به رنگ صورتی گوشتی و منقار زرد است و لکه ی قرمز ی در نیم نوک پایین دیده م...