شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاکایی پشت سیاه کاکایی پشت سیاه کوچک

کاکایی پشت سیاه (کاکایی پشت سیاه کوچک)

/post-1646/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 53 سانتیمتر طول دارد و از سایر زیر گونه ها کوچکتر، لاغرتر و زیباتر است. زمستان ها، پرو بال پرنده ی بالغ کاملا سیاه و سفید است. پاها زرد و روتنه سیاه است که در اننتهای شاهپرهای اولیه لکه های سفید مشخصی دیده می شود. زیر شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه است. منقار زرد...