شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کبوتر

غار هامپوئيل (کبوتر)، مراغه

/post-3817/

غار هامپوئيل که در ميان مردم محلي به «غار کبوتر» نيز معروف است، در 15 کيلومتر جنوب شرقي مراغه و در حوالي روستاي «گشايش» واقع شده است. اين غار در کمرگاه کوهي صخره‌اي، رو به جنوب قرار گرفته است و از بستر رودخانة «موردي چاي» حدود 1600 متر ارتفاع دارد. عرض دهانة غار 8 متر است و ارتفاع آن به 25...