شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کتیبه های سنگی

پارسه

/post-309/

نزدیک به سه هزار سال پیش، آریایی‌هایی که در سرزمین‌های شمالی می‌زیستند، در اثر مواجهه با سرمای سخت، فزونی جمعیت، افزایش دام و کم قوتی زمین، مهاجرت را آغاز کردند. آنان از دو سوی کوه‌های قفقاز به دشت‌های جنوبی سرازیر شدند و در دامنهٔ کوه‌های زاگرس در نجد ایران سکنی گزیدند. در آغاز کوچنده،...