شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کجا ایستاده ایم

در صنعت گردشگري کجا ایستاده ایم

/post-6673/

مردم داری و ارائه یک شعار ملی برای بالا بردن آگاهی دیگران درخصوص جذب گردشگراز کارهایی است که در فرهنگ‌سازی‌، نقشی بسزا دارد. حضور در نمایشگاه‌های خارجی گردشگری، اگرچه تأثیری مثبت در شناسایی جاذبه‌های گردشگری ایران دارد اما اگر تصور کنیم که چاپ و نمایش چند پوستر و غرفه‌سازی‌ به سبک و سیاق...