شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کرانه های شگفت

کرانه های شگفت

/post-5610/

تصویری که عموما از نقاط ساحلی وجود دارد، افقی آبی رنگ و دریای نیلی و ساحلی شنی در زیر آفتاب درخشان است. در برخی مواقع نیز این ساحل می‌تواند صخره‌ای یا ترکیبی از شن و صخره باشد و دریا نیز بسته به شرایط جوی آرام و ساکن یا مواج و خروشان. به هر حال همیشه قرار گرفتن در شرایط خارج از حالت معمول...