شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کردستان نخستین اقامتگاه اقوام آریایی

استان کردستان, نخستین اقامتگاه اقوام آریایی

/post-6779/

گشت وگذار در ارتفاعات زیبای غرب کشور استان کردستان بخشی از سرزمینی است که تحت حکومت مادها اداره می شد. حدود تاریخی سرزمین های تابع دولت ماد از شمال با اورارتو، از غرب با آشور و از جنوب غربی و جنوب با ایلام و سومر (بابل و اکاد ) محدود بود. با توجه به وضع اقلیمی و آب و هوایی استان کردستان و...