شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کرمانشاه گهواره تمدن ایران باستان دارای بیشترین تن

کرمانشاه, گهواره تمدن ایران باستان, دارای بیشترین تنوع آثار تاریخی است

/post-6108/

قدیم‌ترین نوشته‌ها، گویای این است که کرمانشاه از نخستین زیستگاه‌های بشری و مهد تمدن بوده و اکنون نیز یکی از غنی‌ترین مناطق از نظر آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و قابلیت‌های توریستی است. این منطقه از لحاظ استراتژیکی و موقعیت جغرافیایی از دیرزمان اهمیت بسزایی داشته و با شاهراه‌های ارتباطی...