شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کشاورزی در صف گردشگری

کشاورزی در صف گردشگری

/post-4920/

نگاهی به جایگاه گردشگری کشاورزی در ایران و جهان مناطق روستایی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، با کارکرد معیشت سنتی خود و پرداختن به فعالیت‌هایی نظیر کشاورزی، دامداری و ماهیگیری معمولا از مناطق فقیر و محروم به شمار می‌روند. کمبود امکانات، فقر اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی مناسب و...