شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کشف یک مسیر درگردشگری ایرانی

کشف یک مسیر درگردشگری ایرانی

/post-6324/

پیشنهاد ایجاد هزار و دومین مسیر گردشگری از طریق سلطانیه تا ماسوله گردشگری و توسعه آن در اغلب کشورهای دنیا از جمله ایران به فراخور امکانات بالقوه و بالفعل عموماً در قالب طرح هایی برای نقاط مختلف به عنوان مقاصد گردشگری تعریف می شود، یعنی منطقه، بنا و یا سایتی به عنوان مقصد گردشگری انتخاب می...