شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کشور

۳ کشور در یک قاب

/post-5678/

کشورهای مختلف جهان مرزهای مشخص و تعیین شده‌ای دارند که از آنها به طور کامل محافظت و حراست می‌شود. عموما نقاط مرزی با خطوط فرضی میان کشورها تعیین شده و مبنای محاسبات آن طول و عرض جغرافیایی است در بسیاری از مواقع عوارض جغرافیایی مانند دریاچه‌ها و رودها به عنوان مرز سیاسی بین دو کشور محسوب...

۱۱۰ کشور جهان از نظر کیفیت زندگی

/post-5597/

شماری از اقتصاددانان " واحد اطلاعات اقتصادی" ( EIU ) براساس سطح درآمد سرانه و هزینه های سبد خانوار، سطح دسترسی به کالاها و خدمات مناسب و با کیفیت و خدمات بهداشت و درمان ۱۱۰ کشور جهان را رتبه بندی کرده اند. در این جدول شاخص ایده آل را در عدد ۱۰ را در نظر گرفته و به طور نمونه با توجه به...