شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کشورهایی که ایرانی ها برایش پول خرج می کنند

کشورهایی که ایرانی ها برایش پول خرج می کنند

/post-5002/

از ۷۵ میلیون جمعیت ایران خیلی‌ها به سفرهای خارجی رفته‌اند، بعضی‌ها هم از مرزهای کشور پا بیرون نگذاشته‌اند و گروهی هم موفق نشده‌اند از شهر زادگاه خود بیرون بروند. گروه دوم و سوم، موضوع این بحث نیستند چون حرف ما درباره گروه اول است که در آمار گردشگران جهان شمرده می شوند. آنها که به سفر خارجی...