شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کشور افغانستان

كشور افغانستان

/post-6468/

از ۱۷۴۷ (میلادی) تا زمان استرداد استقلال افغانستان در سال ۱۹۱۹ (میلادی)، این کشور دو بار توسط امپراتوری بریتانیا اشغال گردید و تازمان اعلام استرداد استقلال آن توسط امان‌الله خان در ۱۹۱۹ سیاست خارجی افغانستان زیر نظر مستقیم امپراتوری بریتانیا بود. بعد از اعلام استرداد استقلال افغانستان...