شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کشور دژها و آرامگاه ها

کشور دژها و آرامگاه ها

/post-6279/

نگاهی به سفر به سوریه پیامبرانی آرمیده در آغوش خاک‌، دژهای باستانی و باشکوه‌، مردمی‌همیشه شاد و راضی، کوچه‌های پیچ در پیچ و پر پله‌، قهوه‌خانه‌های پردود‌، آرامگاه‌های مطهر شلوغ از ایرانیان، موزه‌ها‌، کاخ‌ها، مسجد، کلیسا‌ها، دیش‌های زنگ زده‌ای که از فرط فراوانی از بام خانه‌ها تا حیاط‌ها...