شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کشیم سانان

کشیم کوچک

/post-2297/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 27 سانتیمتر طول دارد و کوچکترین پرنده از تیره کشیمیان است. منقار و گردنش از سایر کشیم ها کوتاهتر و کلفت تر است. پر و بال این پرنده در تابستان ها قهو ه ای تیره است. که در کناره های گردن دو لکه ی بزرگ ، به رنگ قرمز بلوطی؛ دیده می شود. در این فصل ، سر و پشت این پرنده...

کشیم گردن سیاه

/post-2296/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 31 سانتی متر طول دارد و از کشیم گوشدار اندکی کوچکتر است. منقارش به بالاست. در فصل تولید مثل سر، گردن و گوش، به رنگ سیاه است و گوشپرهای طلایی بادبزن مانندی دارد. روتنه سیاه است و حاشیه ی شکم به رنگ بلوطی دیدده می شود. در زمستان، سر، تارک و پشت گردن سیاه رنگ، روتنه...

کشیم گردن سرخ

/post-2295/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 45 سانتی متر طول دارد. منقارش سیاه با قاعده ی زرد روشن است که زمستانها به رنگ خاکستری روشن دیده می شود و روتنه اش نیز قهوه ای مخلوط با خاکستری است که سفیدی کمتری دارد. تارکش سیاه است و دو پس کاکل کوچک روی آن مشاهده می شود. در فصل تولید مثل به واسطه ی گردن بلوطی و...

کشیم شاخدار (کشیم گوشدار)

/post-2294/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 35 سانتیمتر طول دارد . در فصل تولید مثل، سرو رو تنه اش سیه براق است و با دو نوار چشمی پهن و طلایی تاج مانند، که از چشم ها تا پس سر امتداد دارد، مشاهده می شود. گردن و پهلوها به رنگ بلوطی و شکمش به رنگ خاکستری متمایل به سفید است. در زمستان، سر و تارکش به رنگ قهوه ای...

کشیم بزرگ

/post-2293/

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 49 سانتیمتر طول دارد و از دیگر کشیمیان بزرگتر است. منقارش قرمز صورتی است و گردنی باریک دارد. پشت گردن و روتنه خاکستری مایل به قهوه ای است. در فصل تولید مثل، روی سرش دو کاکل بلند و تیره رنگ مشاهده میشود که اطراف آن را طره سیاه بلوطی پوشانده و داخل این طره تا حاشیه ی...

پرندگان راسته کشیم سانان

/post-2292/

این تیره، 20 گونه دارد که 5 گونه ی آن در ایران یافت می شود. کشیمیان از غوصیان کوچکتر و در شناگری و غواصی در آب مهارت بسزایی دراند. بیشتر به داخل آب شیرجه می روند و کمتر پرواز می کنند. کشیمیان پرواز ضعیفی دارند، که ابتدا با دویدن روی آب آغاز می شود، سپس برخاسته و در حالی که سر و گردن را به...