شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کشیم کوچک

کشیم کوچک

/post-2297/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 27 سانتیمتر طول دارد و کوچکترین پرنده از تیره کشیمیان است. منقار و گردنش از سایر کشیم ها کوتاهتر و کلفت تر است. پر و بال این پرنده در تابستان ها قهو ه ای تیره است. که در کناره های گردن دو لکه ی بزرگ ، به رنگ قرمز بلوطی؛ دیده می شود. در این فصل ، سر و پشت این پرنده...