شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کشیم گردن سرخ

کشیم گردن سرخ

/post-2295/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 45 سانتی متر طول دارد. منقارش سیاه با قاعده ی زرد روشن است که زمستانها به رنگ خاکستری روشن دیده می شود و روتنه اش نیز قهوه ای مخلوط با خاکستری است که سفیدی کمتری دارد. تارکش سیاه است و دو پس کاکل کوچک روی آن مشاهده می شود. در فصل تولید مثل به واسطه ی گردن بلوطی و...