شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کفتار

كفتار

/post-1553/

(بلوچي: هَپ تار) (تركمني: سَرتَلان) (كردي و لري: خرم شير، كم تار، كفتر قورت) مشخصات: جثه شبيه سگ، سر بزرگ، قوي‌ترين آرواره را در ميان جانوران دارند، گوش‌ها نسبتاً بزرگ و نوك‌دار، دم متوسط و پرمو است. دست‌ها قوي و از پاها بلندتر است. دست و پا هر كدام چهار انگشت دارند. ناخن‌ها قابل جمع شدن...