شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کلات نادر یادگار فاتح هند در ایران

کلات نادر, یادگار فاتح هند در ایران

/post-5568/

کلات شهری در استان خراسان رضوی است که به خاطر آثار زیادی از نادرشاه افشار در آن برجای مانده به «کلات نادری» معروف شده است. پیشینه کلات اگرچه به دوران ایران باستان بازمی‌گردد اما شهرت و اهمیتش را مدیون نادرشاه افشار است که آن را به عنوان یک دژ نظامی ‌تسخیرناپذیر، محل نگهداری گنجینه‌هایی...