شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کلاغ نوک سرخ

کلاغ نوک سرخ ( زاغ نوک سرخ، کلاغ کوهی نوک سرخ)

/post-2232/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 29 سانتیمتر طول دارد و شبیه کلاغ نوک زرد، اما اندکی بزرگتر است. منقار و پاها قرمز و منقارش بزرگتر از کلاغ نوک زرد است. پرو بال سیاه مایل به آبی براق است. دم نسبتا کوتاه و انتهایش مربع شکل است که هنگام پرواز اندکی مثلث مانند دیده می شود. شبیه کلاغ گردن بور بوده اما...