شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کلیسای جامع ناجی خون ریخته شده

کلیسای جامع «ناجی خون ریخته شده» در سنت پترزبورگ

/post-169/

کلیسای جامع «ناجی خون ریخته شده» در سنت پترزبورگ، پایتخت فرهنگی روسیه قرار دارد. این کلیسا را به یاد «تزار الکساندر دوم» و در محل ترور او ساختند. «تزار الکساندر دوم» همان کسی بود که در سال ۱۸۶۱ قانون رعیت داری در روسیه را ملغی کرد. هرچند که لغو رعیت داری خواسته مردم بود، اما در نتیجه آن...