شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کما

گردشگری پزشکی در کما

/post-4627/

گردشگری پزشکی که از به هم پیوستن دو شاخه پردرآمد گردشگری و خدمات درمان به وجود آمده است، همواره در جهان مورد توجه بوده و هست، به طوری که براساس آمار بین‌المللی این شاخه از صنعت گردشگری حتی در دوران رکود اقتصادی در جهان توانسته سالانه رشدی معادل ۲۰ درصد برای خود به ثبت برساند و بسیاری را به...