شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کمر کولی درختی

کمر کولی جنگلی ( کمر کولی درختی)

/post-2234/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 14 سانتیمتر طول دارد روتنه آبی خاکستری و زیر تنه بر حشب نژاد از نخودی قهوه ای تا نخودی کمرنگ، با گلوی کمرنگ تر و پهلوهای قرمز قهوه ای ، که تا زیر دم امتداد دارد. دیده می شود. در زیر دم خال های سفیدی مشاهده منی شود خط چشمی سیاه براق و مشخص و پرهای دم ( به جز جهت...