شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کندوان روستای صخره های پایدار

کندوان, روستای صخره های پایدار

/post-5988/

تاریخ شکل گیری کندوان به ۶ هزار سال پیش می رسد حداقل می‌دانیم که این مردمان از ۶۰۰۰ سال پیش این‌گونه زیسته‌اند. در بستری از آب و رویش، در زمستان‌هایی سرد، با بهاری پرشکوفه و در هوایی پر از اکسیژن ناب و در میان صخره‌هایی که شاید نمی‌توان قدمتی برای آن نام نهاد و در طول تاریخ این صخره‌های...