شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کندوان سرزمین فرهادهای گمنام

روستاي كندوان سرزمین فرهادهای گمنام

/post-6963/

در دامنه غربی كوه سهند، روستایی قرار دارد كه به سرزمین فرهادهای گمنام ایران مشهور است. این روستا جهان بی‌نظیری است كه در آن آدمی سر پناه خود را با بهره‌گیری از داده‌های طبیعت و در دل آن ساخته است بی‌آنكه سیمای طبیعت را برای رسیدن به خواسته‌های خود دگرگون یا ویران كند. طبیعت كندوان بستر...