شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کنگر صحرایی

کنگر صحرايي

/post-2709/

گياهي است چند ساله كه توسط بذر و ريشه هاي خزنده توليد مثل ميكند.از خانواده Compositeae به ارتفاع30تا120سانتيمتر،با ريشه هاي عميق و افقي گسترده.ساقه هاي كنگرصحرايي در قسمت انتهايي منشعب بوده،هر كدام به گل آذين كلاپرك با نهنج داراي پولكهاي خاردار ختم ميشود. برگهاي ان متناوب و فاقد دمبرگ، تخم...