شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کوبا مردم آفتاب سواحل گرم و زیبا اما ساختمانهای که

كشور کوبا , مردم , آفتاب , سواحل گرم و زیبا, اما ساختمانهای کهنه و مستعمل

/post-6588/

گرچه طبیعت زیبای کوبا و خیابانهای پاکیزه و تمیز آن دیده می شود، اما آنچنان که خواهید دید، بسیاری از ساختمانهای شهر را غبار کهولت و پیری فرا گرفته است. این در حالیست که طی سالها ، کوبا به پیشرفت های چشمگیری در زمینه آموزش و پرورش و پزشگی، ورزشی ، کشاورزی و تا حدودی صنعتی دست یافته ، اما...